Απολογισμός προγράμματος ΕΣΠΑ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

 

Σε ένα κρίσιμο έτος για την οικονομία της Ελλάδας, την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων της χώρας, το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα (ΕΣΠΑ 2007-2014) «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών», με Διαχειριστική Αρχή την ΕΥΔ-ΕΠΑΕ και Φορέα Διαχείρισης τον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ) και τους εταίρους του, παρουσιάζει μια αξιοπρόσεκτη πορεία, ωφελώντας σημαντικά τις δικαιούχες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η πορεία του προγράμματος ΕΣΠΑ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» έχει ξεπεράσει τα προσδοκώμενα μεγέθη της περιόδου, καθώς η αρχικά εγκεκριμένη ετήσια πίστωση της δράσης αυξήθηκε εντός του 2014 τρεις φορές προκειμένου να καλυφθούν οι επιπλέον ανάγκες πληρωμών των δικαιούχων, με τη συνολική αύξηση της πίστωσης να φτάνει στα 58.787.816,52€.

Απολογισμός προγράμματος ΕΣΠΑ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» 

Η καταβληθείσα έως τις 30/12/2014 δημόσια χρηματοδότηση κατανέμεται ως εξής:

  • 58.250.918,53 € στον κλάδο της Μεταποίησης (ποσοστό 38,72%)
  • 57.251.943,52 € στον κλάδο του Τουρισμού (ποσοστό 38,06%)
  • 34.920.391,10 € στον κλάδο του Εμπορίου & Υπηρεσιών (ποσοστό 23,21%)

Από την πρώτη πληρωμή του προγράμματος περίπου ένα χρόνο πριν (20/12/2013), έως τις 30/12/14, έχουν διατεθεί στους δικαιούχους της δράσης ΕΣΠΑ 150.423.253,15 €.

Ένα ποσό σημαντικό σε μέγεθος, αλλά κυρίως απαραίτητο για την υποστήριξη και τις ανάγκες των ΜΜΕ σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.