Αποτελέματα αξιολόγησης προτάσεων προγράμματος Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Αποτελέματα αξιολόγησης προτάσεων προγράμματος Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

apotelesmata-programma-espa-ginekeia-epixireimatikotita1Το 40% των υποβληθησών αιτήσεων, δηλαδή 2.444 αιτήσεις από τις 6.954 συνολικά, εντάσσονται στο πρόγραμμα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας.

Οι 6954 αιτήσεις που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά από ενδιαφερόμενες γυναίκες, δείχνει το αυξημένο ενδιαφέρον τους για να αναλάβουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

Αποφασίστηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του προγράμματος Γυναικείας Επιχειρηματικότητας από 40 εκατ. ευρώ σε 77 εκατ. Ευρώ, με αποτέλεσμα να ενταχθούν σχεδόν διπλασιες αιτήσεις σε σχέση με τις 1.267 αρχικά επιτυχούσες.
Έτσι, επιδότηση από το πρόγραμμα θα λάβει τελικά σχεδόν διπλάσιος αριθμός επιχειρηματιών, σε σχέση με τις 1.267 αρχικά επιτυχούσες.
Αναλυτικότερα, στο πρόγραμμα κατατέθηκαν ηλεκτρονικά 6.954 αιτήσεις χρηματοδότησης με αιτούμενο προϋπολογισμό 217,39 εκατ. ευρώ. Από αυτές, 6.419 αιτήσεις, με προϋπολογισμό 198,69 εκατ. ευρώ, κατείχαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής και μπήκαν στο στάδιο της αξιολόγησης.
Οι προτάσεις που εγκρίνονται με βάση την βαθμολογία που συγκέντρωσαν, η οποία κυμαίνεται στις 81 – 100 μονάδες (άριστα: οι 100 μονάδες).
Στην Υποδράση 1 της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ  σχετικά με γυναίκες 18-35 ετών, εντάσσονται 1.239 έργα με προϋπολογισμό 39,04 εκατ. ευρώ.
Στην Υποδράση 2 σχετικά με γυναίκες 36-64 ετών, εγκρίνονται για επιδότηση 1.205 έργα με προϋπολογισμό 37,89 εκατ. ευρώ.
Εχει ανακοινωθεί προθεσμία μέχρι τις 15/10/2013 για την υποβολή στον ΕΦΕΠΑΕ των απαραίτητων δικαιολογητικών οριστικοποίησης της ένταξής τους όλων των εγκεκριμένων προτάσεων.

Οι  προτάσεις που δεν εγκρίθηκαν, θα χαρακτηριστούν ως επιλαχούσες σε περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ενταγμένες στο πρόγραμμα προτάσεις.
Στο παρακάτω link δημοσιεύεται η λίστα με τα ονόματα των επιτυχουσών γυναικών.