Στις 2/3/2015 δημοσιεύθηκε από το υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού η απόφαση επαναξιολόγησης των αιτημάτων θεραπείας για το πρόγραμμα “Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών” για την περιφέρεια Αττικής.

Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ.