Αυξημένη συμμετοχή στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Αυξημένη συμμετοχή στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Αυξημένη συμμετοχή στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων προκύπτει από τις αιτήσεις που υπεβλήθησαν ηλεκτρονικά από τους υποψήφιους επενδυτές.

Περίπου 23000  αιτήσεις υπεβλήθησαν, συνολικού προϋπολογισμού επενδύσεων 3.756.042.033 ευρώ με αιτούμενη επιχορήγηση 1.568.117.007 ευρώ, έναντι 456 εκατ. ευρώ που είναι ο διαθέσιμος προϋπολογισμός.

Υποβλήθηκαν προτάσεις προυπολογισμού τέσσερις φορές μεγαλύτερου από τον διαθέσιμο και εγκεκριμένο προϋπολογισμό.

 Κατά το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η ανταπόκριση της αγοράς στο πρόγραμμα είναι ικανοποιητική, και αντικατοπτρίζει τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος και την αυξανόμενη εμπιστοσύνη του επιχειρηματικού κόσμου.

Τελικά, η υποβολή προτάσεων για το πρόγραμμα είχε διάρκεια σχεδόν 3 μηνών μαζί με τις δύο παρατάσεις που έλαβε.

 Ο ρυθμός υποβολών προτάσεων παρουσιάστηκε ιδιαίτερα αυξημένος, ιδιαίτερα την τελευταία εβδομάδα υποβολής προτάσεων 10-16/05 κατά την οποία υποβλήθηκε το 76% των συνολικών προτάσεων σε αντίθεση με το 24% το οποίο υποβλήθηκε κατά την διάρκεια 25/2-10/5.

Φαίνεται δηλαδή ότι η μεγάλη πλειοψηφία των υποψήφιων επενδυτών για το πρόγραμμα «Ενίσχυση ΜΜΕ στους τομείς Μεταποίηση, Τουρισμός, Εμπόριο-Υπηρεσίες» υπέβαλαν τις προτάσεις τους την τελευταία εβδομάδα του προγράμματος.

Ο κλάδος του Εμπορίου και Υπηρεσιών υπέβαλε τις περισσότερες αιτήσεις (11172) ύψους 86.582.161.

Ο κλάδος της μεταποίησης υπέβαλε 6325 αιτήσεις ύψους 1.164.620.390.

Ο κλάδος του Τουρισμού υπέβαλε 5548 αιτήσεις ύψους 1.730.839.482.

Κλάδος Πλήθος αιτήσεων Υψος προυπολογισμού
Εμπόριο – Υπηρεσίες 11.172    860.582.161
Μεταποίηση 6.325 1.164.620.390
Τουρισμός 5.548 1.730.839.482

 

Αναλυτικά 3806 νέες επιχειρήσεις, 4731 επιχειρήσεις υπό σύσταση και 14508 υφιστάμενες επιχειρήσεις υπέβαλαν επενδυτικές προτάσεις.

Η ημερομηνία υποβολής φυσικών φακέλων δεν έχει μεταβληθεί και παραμένει η Δευτέρα 20 Μαϊου.

Η υποβολή των φακέλων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα Παραρτήματα  VIIΙ και IX του Οδηγού Εφαρμογής ως εξής:

Α. Ιδιοχείρως, σε έναν από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, με βάση την περιφερειακή αρμοδιότητά του καθένα καθώς και στα συνεργαζόμενα με τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά Ιδρύματα και Αναπτυξιακούς Φορείς, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

Β. Ταχυδρομικά, στον περιφερειακά αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ (ή στα αντίστοιχα συνεργαζόμενα με τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά Ιδρύματα και Αναπτυξιακούς Φορείς) με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά. Δεκτές θα γίνονται οι προτάσεις με ημερομηνία αποστολής μέχρι και την 20/5/2013.).
Η VK Premium Σύμβουλοι Επιχειρήσεων μία από τις καλύτερες και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του κλάδου εμπορίου και υπηρεσιών, μεταποίησης, τουρισμού & logistics.