Πίνακας Περιεχομένων

Επιδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ

Η VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  διαθέτοντας πολυετή εμπειρία και κατάλληλα εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις στην αξιοποίηση για Επιδοτούμενα Προγράμματα για το 2013  σε αντιστοιχία με το αντικείμενο της επένδυσης, παρέχοντας ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών, οι οποίες αναπτύσσονται από το αρχικό στάδιο της υποβολής επενδυτικών προτάσεων και υπαγωγής  των έργων σε αναπτυξιακά προγράμματα, έως και την  ολοκλήρωση των επενδύσεων με την καταβολή επιχορηγήσεων.

Αναλυτικά για τις δράσεις επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2013 ανατρέξτε στην επιλογή “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ” ή επικοινωνήστε μαζί μας για να διαπιστώσουμε σε ποια δράση μπορείτε να υπαχθείτε.

Αυτή την στιγμή υπάρχουν δύο ενεργά επιδοτούμενα προγράμματα Εσπα:

Γυναικεία επιχειρηματικότητα

Στήριξη για μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο πλαίσιο επιδότησης ΕΣΠΑ

VK PREMIUM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-  Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2106835560