Επικαιροποιημένος οδηγός υλοποίησης έργων δικαιούχων προγράμματος “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ”

 

Στις 2/3/2015 δημοσιεύθηκε ο επικαιροποιημένος οδηγός (2η έκδοση) υλοποίησης έργων δικαιούχων προγράμματος ΕΣΠΑ “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ”.
Ο οδηγός υλοποίησης έργων δικαιούχων προγράμματος αποτελεί ένα χρηστικό εργαλείο, συμπληρωματικό του Οδηγού του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων II», ο οποίος παρουσιάσει με τρόπο περιεκτικό όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και διαδικασίες για την υποβολή, χρηματοδότηση και υλοποίηση των επενδυτικών έργων.

Για να δείτε το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ