Λήξη υποβολής προτάσεων για το «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ».

Λήξη υποβολής προτάσεων για το «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ».

investment-incentives-lawΕληξε με επιτυχία η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων για το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ».

Από την επεξεργασία των στοιχείων που έχουμε από την ΕΛΑΝΕΤ στις περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, υποβλήθηκαν συνολικά 552 προτάσεις με προϋπολογισμό 65.414.468,59 δημόσια επιχορήγηση 27.421.937,85€.

Στην επόμενη φάση τα Επενδυτικά Σχέδια (Φάκελοι Υποψηφιότητας) που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (σε ένα αντίγραφο), ιδιοχείρως, ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά, τις εργάσιμες ημέρες από 9:00-17:00, μέχρι και την 31 Οκτωβρίου 2013.

Ανάλυση προτάσεων που υποβλήθηκαν ανά περιοχή

 

ΑΤΤΙΚΗ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Υποβληθείσες προτάσεις

536

9

3

Συνολικός Προϋπολογισμός Προτάσεων

63.512.696,35 €

1.058.451,45 €

211.287,51 €

Αναλογούσα Δημόσια Δαπάνη:

26.512.998,92 €

480.041,25 €

81.279,38 €

Σημειώνουμε ότι η ΕΛΑΝΕΤ είναι εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ για τις περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

Σχετικά με το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ» μπορείτε να ενημερωθήτε εδώ