fbpx
Επιδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ
4 Ιανουαρίου 2013
Εγγραφή στο Newsletter της VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
8 Ιανουαρίου 2013

Νέος Επενδυτικός Νόμος 3908/2011

Ενισχυόμενες δαπάνες

Οι δαπάνες των υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων που ενισχύονται με το νέο καθεστώς αφορούν υλικά και άϋλα περιουσιακά στοιχεία καθώς και έργα και προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης.

Οι κυριότερες κατηγορίες ενισχύσεων είναι οι εξής: ·        Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό κτηριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων καθώς και οι δαπάνες   διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 40% του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. ·        Η αγορά  και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού. ·        Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων, σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού  του οποίου αποκτάται η χρήση, εφόσον η χρηματοδοτική μίσθωση περιλαμβάνει την υποχρέωση αγοράς αυτών κατά τη λήξη της μίσθωσης. ·         Άυλα περιουσιακά στοιχεία, όπως δαπάνες συστημάτων διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστήματος οργάνωσης της επιχείρησης, δαπάνες για τη μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων κ.ά. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία πρέπει να αποτελούν αποσβεστέα στοιχεία του ενεργητικού χρησιμοποιούμενα αποκλειστικά και μόνο στην ενισχυόμενη επένδυση να παραμένουν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών και το κόστος αυτών να μην υπερβαίνει το 50% του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
Ποσοστά Ενισχύσεων

Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από το μέγεθος της υπαγόμενης επιχείρησης και το νομό στον οποίο υλοποιείται το σχέδιο επένδυσης και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του ενισχυόμενου κόστους αυτού.  Για το σκοπό αυτό η Επικράτεια χωρίζεται σε τρείς ζώνες, με κριτήριο το επίπεδο ανάπτυξης κάθε νομού.

·        Στην Α ζώνη (νομός Αττικής και Βοιωτίας) τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από  15% έως 25% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης,
·        Στη Β ζώνη (νομοί με κατά κεφαλή ΑΕΠ μεγαλύτερο από το 75% του μέσου όρου της χώρας) τα ποσοστά ενίσχυσης ανέρχονται από 30% μέχρι 40% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης,
·        Στη Γ ζώνη (νομοί με κατά κεφαλή ΑΕΠ μικρότερο από το 75% του μέσου όρου της χώρας) τα ποσοστά ενισχύσεων κυμαίνονται από 40% έως 45% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης.

Τέλος, αναφορικά με επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στα νησιά και τις περιφέρειες παρέχονται τα ανώτατα ποσοστά και μέχρι το ποσοστό 50% του ενισχυόμενου κόστους επένδυσης.

 

Powered by 360web.gr 360web.gr 360web.gr 360web.gr 360web.gr vkpremium Business consultants