Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Προκηρύσσεται την Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013 το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ Ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών ύψους 456 εκατ. Ευρώ.

update: μπορείτε να βρείτε εδώ την επίσημη προκύρηξη για το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων και περισσότερες πληροφορίες

Σε αυτήν δύσκολη οικονομική περίοδο, η αποτελεσματική εκμετάλευση της κάθε επιχείρησης των οικονομικών πόρων προερχόμενων από αναπτυξιακά προγράμματα ΕΣΠΑ, μπορεί να δώσει τα απαραίτητα εφόδια για την περαιτέρω ανάπτυξή της.

Το 70 – 85 % των κονδυλίων θα αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις και το 15 – 30 % νέες επιχειρήσεις ενώ τα ποσοστά επιχορήγησης κυμαίνονται ανά Περιφέρεια μεταξύ 40% και 60 %.

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) κάθε πρότασης, μπορεί να κυμαίνεται:
• από 30.000 έως 300.000 € για τους τομείς Μεταποίησης και Τουρισμού
• από 20.000 έως 100.000 € για τον τομέα Εμπόριο – Υπηρεσίες.

Η προθεσμία για την προετοιμασία και υποβολή των προτάσεων είναι δύο μήνες (ως τα μέσα Μαρτίου), ενώ δύο μήνες θα διαρκέσει και η αξιολόγησή τους.
Εκτιμάται ότι οι πληρωμές προς τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ Ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών θα ξεκινήσουν από τα μέσα του 2013.

Αξίζει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στα προγράμματα του ΕΣΠΑ που αφορούν στην επιχειρηματικότητα και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς το πρόγραμμα ΕΣΠΑ είναι ένα εργαλείο ρευστότητας για επανεκκίνηση των έργων και την προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών που χρειάζεται η οικονομία σήμερα.