Παράταση ολοκλήρωσης όλων των ενταγμένων έργων προγράμματος “Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας”

 

Σας ενημερώνουμε ότι η διάρκεια υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων στο πρόγραμμα “Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας” δεν μπορεί να ξεπερνά την 31/12/2015.

H Υπουργική Απόφαση τροποποίησης του Οδηγού και o τροποποιημένος Οδηγός του προγράμματος “Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας” βρίσκονται στους παρακάτω συνδέσμους.

Υπουργική Απόφαση για Παράταση ολοκλήρωσης έργων προγράμματος Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Αλλαγές οδηγού προγράμματος “Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας”