Παράταση υποβολής προτάσεων ΕΣΠΑ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Παράταση υποβολής προτάσεων ΕΣΠΑ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ανακοινώθηκε η παράταση υποβολής προτάσεων ΕΣΠΑ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις έως 10/5/2013.

Παράταση υποβολής προτάσεων ΕΣΠΑ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

 

 

 

 

 

Το πρόγραμμα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αφορά επιδότηση από 40% έως 60% ανάλογα την γεωγραφική περιφέρεια, προϋπολογισμό από 20.000 – 300.000 € και αναφέρεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ανήκουν σε τρείς γενικές κατηγορίες δραστηριοτήτων οι οποίες είναι οι εξής : Μεταποίηση, Τουρισμός, Εμπόριο και Υπηρεσίες.

Η παράταση υποβολής προτάσεων ΕΣΠΑ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις δώθηκε λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και για να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος να προετοιμαστούν κατάλληλα οι επενδυτικές προτάσεις ΕΣΠΑ.

Επιπλέον έγιναν τροποποιήσεις στον κανονισμό υποβολής προτάσεων και προστέθηκαν στις ήδη υπάρχουσες επιλέξιμες δραστηριότητες (ΚΑΔ) νέες δραστηριότητες μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τις οποίες μπορεί να υποβληθεί πρόταση επιδότησης ΕΣΠΑ.

Οι νέες δραστηριότητες που προστέθηκαν είναι οι εξής:

  • ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Προστέθηκε ο 24.00   – παραγωγή βασικών μετάλλων (εκτός 24.52 χύτευση χάλυβα)
Προστέθηκε ο 30.12  –  ναυπήγηση σκαφών αναψυχής & αθλητισμού

  • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Προστέθηκαν στα σχόλια Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα (υπήρχαν σαν ΚΑΔ)

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι επιλέξιμες οι ξενοδοχειακές και λοιπές τουριστικές μονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια, όλων των κατηγοριών και τάξεων, δυναμικότητας σε κλίνες ≤100

  • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προστέθηκε  ο 52.21.24.04 υπηρεσίες χώρων στάθμευσης κάθε είδους μεταφορικών μέσων και τροχόσπιτων
Προστέθηκε ο 77.21.10.04  υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ (κυματοσανίδων, σκι, λεμβων)
Προστέθηκε ο 77.34.10.01 και 77.34.10.02 υπηρεσίες ενοικίασης λέμβων χωρίς πλήρωμα και  τουριστικού σκάφους χωρίς πλήρωμα
Προστέθηκε ο 85.51.10.02υπηρεσίες εκμάθησης θαλασσίων σπορ
Προστέθηκε ο 85.51.10.03 υπηρεσίες εκμάθησης καταδύσεων

Εδώ μπορείτε να δείτε μια αναλυτική παρουσίαση δραστηριοτήτων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για το ΕΣΠΑ.

Ο προϋπολογισμός της κάθε πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από:

  • Από 30.000 – 300.000 € για τη θεματική ενότητα Μεταποίηση
  • Από 20.000 – 300.000 € για τη θεματική ενότητα Τουρισμός
  • Από 20.000 – 100.000 € για τη θεματική ενότητα Εμπόριο & Υπηρεσίες

Τα ποσοστά επιχορήγησης διαφέρουν ανά περιφέρεια και ανά μέγεθος επιχείρησης και κυμαίνονται από 40 % – 60%.

Στην Αττική το ποσοστό επιδότησης κυμαινεται :

  • 50% για τις μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις (δηλ έως 50 άτομα & 10 εκατομύρια € τζίρο πωλήσεων)
  • 40% για τις μεσαίες (δηλ έως 250 άτομα & 50 εκατομύρια € τζίρο πωλήσεων)

Οι επιδοτούμενες επιχειρήσεις έχουν προθεσμία να ολοκλήρωσουν την επένδυση ως εξής:

  • Μέχρι και δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης για τις θεματικές ενότητες «Μεταποίηση» και «Τουρισμός»
  • Μέχρι και δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης για τη θεματική ενότητα «Εμπόριο – Υπηρεσίες»

Δεν είναι μπορούν να επιλεχθούν μεταξύ άλλων οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο: λιανικό εμπόριο, την εστίαση και το Franchise.

Παράλληλα με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ ενίσχυσης των μικρομεσσαίων επιχειρήσεων, είχε προκυρηχθεί ένα ειδικό πρόγραμμα για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και απασχόλησης – για το οποίο η υποβολή προτάσεων έληξε-.

Επικοινωνία με τη VK Premium Σύμβουλοι Επιχειρήσεων – Αθήνα:

info@vkpremium.gr

Newsletter

Tηλέφωνο 210-6835560