Προγράμματα Leader με διαδικασίες χρηματοδότησης fast track

 

Στο τέλος του 2015, το κράτος θα πρέπει να επιστρέψει αδιάθετα υπόλοιπα από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2014, τα οποία προέρχονται από επιδοτούμενα έργα περίπου 2 δις ευρώ που δεν έχουν διανεμηθεί, μεγάλο μέρος των οποίων είναι και επιδοτούμενες δράσεις για επιχειρήσεις, αγρότες ή για ανέργους.
Η καθυστέρηση κάποιων επιχειρήσεων οι οποίες είχαν εγκριθεί για επιδότηση ΕΣΠΑ, να υλοποιήσουν το επενδυτικό τους σχέδιο, τις οδήγησε εκτός επιδότησης.
Αποτέλεσμα της παραπάνω καθυστέρησης είναι η συσσώρευση ενός ποσού περίπου 2 δις ευρώ, το οποίο η κυβέρνηση σχεδιάζει να το διαθέσει σε δράσεις για επιχειρήσεις, αγρότες ή για ανέργους, με διαδικασίες χρηματοδότησης fast track έτσι ώστε να απορροφηθεί το αδιάθετο υπόλοιπο εντός του 2015.

Προγράμματα Leader με διαδικασίες χρηματοδότησης fast track

Οι νέες προκηρύξεις για αγροτουριστικές επενδύσεις σε συγκεκριμένες «ζώνες» και νομούς, προσφέρουν επιδότηση έως 60% μέσα από τα προγράμματα Leader με διαδικασίες fast track που αφορούν ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.
Τα επιδοτούμενα προγράμματα Leader αφορούν ιδιώτες, αγρότες, φυσικά πρόσωπα, αλλά και επιχειρήσεις, είτε υφιστάμενες είτε υπό ίδρυση. Οι ενδιαφερόμενου επιχειρηματίες μπορούν να πάρουν επιδότηση για επενδύσεις αξίας έως 500.000 ευρώ, με δυνατότητα προκαταβολής έως του 50% της δημόσιας δαπάνης.

Οι επιλέξιμες δαπάνες οι οποίες θα επιδοτούνται από τα τρέχοντα προγράμματα Leader είναι:

  • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
  • Κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων
  • Προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού/ λογισμικού/ εξοπλισμού των εργαστηρίων
  • Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.
  • Γενικά έξοδα (π.χ. αμοιβές μηχανικών και συμβούλων) μέχρι ορίου 10% του συνόλου του προϋπολογισμού
  • Κάλυψη του κόστους μελέτης – εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
  • Κατασκευή κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ
  • Δαπάνες προβολής και προώθησης (έως 5% του συνολικού κόστους)
  • Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης ή εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών σημάτων (έως 3% του συνολικού κόστους)

Ενεργά προγράμματα Leader με διαδικασίες χρηματοδότησης fast track

Αχαΐα Αναπτυξιακή Α.Ε.- Έως 19/5/2015.
Αναπτυξιακή Καρδίτσας. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ- Έως 20/4/2015.
Αναπτυξιακή Φωκική ΑΑΕ ΟΤΑ- Έως 20/4/2015.
Ν.Ιωαννίνων. Θεσπρωτίας. Έως 17/4/2015.
Ν. Αιτωλοακαρνανίας- Έως 20/4/2015.