Προδημοσίευση για το πρόγραμμα Εναλλακτικός Τουρισμός

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για το πρόγραμμα Εναλλακτικός Τουρισμός

Το πρόγραμμα Εναλλακτικός Τουρισμός αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηροποιούνται ή προτίθενται να δραστηροποιηθούν στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Μέσω του προγράμματος αυτού θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια τα οποία συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας ή περισσοτέρων ειδικών ή/και εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως: Αθλητικός, Πολιτιστικός, Θαλάσσιος, Τουρισμός Υπαίθρου, Γαστρονομικός και Τουρισμός Υγείας και Ευεξία