Φωτοβολταϊκή Ενέργεια

Πίνακας Περιεχομένων

Φωτοβολταϊκή ενέργεια

Η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο ραγδαίων εξελίξεων προσελκύοντας επενδυτές από όλο τον κόσμο.
Επένδυση στην Φωτοβολταϊκή ενέργεια

Φωτοβολταϊκή ενέργεια

Η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο ραγδαίων εξελίξεων προσελκύοντας επενδυτές από όλο τον κόσμο. Με την ανάδειξη της Ελλάδας ως ενεργειακό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, την απελευθέρωση της παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και μία δυναμική εκστρατεία με σκοπό οι ανανεώσιμες πηγές να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην παραγωγή ενέργειας, η χώρα βρίσκεται στο επίκεντρο σημαντικών αναπτυξιακών ευκαιριών.

Η ηλιακή / φωτοβολταϊκή ενέργεια πρόκειται να αποτελέσει έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες του ενεργειακού προφίλ της Ελλάδας. Η Ελλάδα διαθέτει πλούσιο ηλιακό δυναμικό και εκτιμάται ότι η ηλιακή ενέργεια μπορεί να καλύψει το ένα τρίτο των ενεργειακών αναγκών της χώρας. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι η αγορά θα αναπτυχθεί σημαντικά και η αξία της θα ξεπεράσει τα 4 δισεκατομμύρια Ευρώ στα επόμενα χρόνια.

Συμπληρωματικά των φωτοβολταϊκών πάρκων, έχουν θεσπισθεί κίνητρα για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε κατοικίες. Περισσότερες διευκρινήσεις σχετικά μπορείτε να δείτε εδώ.

Η Ελλάδα ενθαρρύνει την ανάπτυξη της ηλιακής θερμικής ενέργειας και μέχρι σήμερα πλήθος μικρών και μεσαίων εταιρειών έχουν επενδύσει στον τομέα αυτό. Ως αποτέλεσμα η σημερινή δυναμικότητα των φωτοβολταικών εγκαταστάσεων στη χώρα έχει φτάσει τα 42 MW, ενώ αναμένεται να φτάσει περί τα 800 ΜW μέσα στην επόμενη 10ετία.

Μεταξύ των εταιρειών που έχουν επενδύσει στον τομέα ηλιακής ενέργειας στην Ελλάδα είναι οι γερμανικές Conergy και WPD, η γαλλική EDF-ΕEN, η αυστραλιανή Babcock & Brown, η ελληνική ΔΕΗ και ο ελληνο-ισπανικός όμιλος Ρόκας-Iberdrola. Επίσης, έχουν δημιουργηθεί σε όλη τη χώρα 5 μονάδες παραγωγής φωτοβολταικών πάνελ για να τροφοδοτούν την αγορά με τον κατάλληλο εξοπλισμό καθώς και μια μονάδα επεξεργασίας πυριτίου που χρησιμοποιείται για την κατασκευή των πάνελς.

Οι επενδυτές αρχίζουν να διαπιστώνουν τις υψηλές προοπτικές της ηλιακής ενέργειας στην ελληνική αγορά. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες που η ένταση της  ακτινοβολίας βρίσκεται στο μέγιστο σημείο, αυξάνεται και η ζήτηση για ηλιακή ενέργεια, λόγω των εκατομμυρίων τουριστών. Επιπλέον, αυξάνονται οι ενεργειακές ανάγκες στις αγροτικές περιοχές και τα νησιά που είναι αναπτυσσόμενες περιοχές. Τέλος πολλοί κρατικοί φορείς, βιομηχανίες και τουριστικές μονάδες έχουν δείξει ενδιαφέρον για τη χρήση φωτοβολταϊκής ενέργειας.
Πλεονεκτήματα  επενδύσεων στην Ηλιακή Ενέργεια
• Πλούσιο ηλιακό δυναμικό, από τα καλύτερα στην Ευρώπη
• Προτεραιότητα στην πώληση της παραγόμενης ενέργειας στο διαχειριστή συστήματος
• Υψηλές τιμές αγοράς της παραγόμενης ενέργειας (feed in tariffs)
• 20ετής συμφωνία αγοράς ενέργειας (Power Purchase Agreement, PPA)
• Ευνοϊκό, μακροπρόθεσμο νομικό πλαίσιο της Ελλάδας που διασφαλίζει την αξιοπιστία του επενδυτικού περιβάλλοντος.
Η ανάπτυξη του τομέα ΑΠΕ στην Ελλάδα διασφαλίζεται από θεσμικά δεσμευτικούς στόχους που απαιτούν την κατά  29% συμμετοχή των ΑΠΕ στην συνολική παραγόμενη ενέργεια  μέχρι το 2020, και 18% στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Τιμές Πώλησης της Παραγόμενης Ενέργειας (Feed in Tariffs, FIT)
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι νέες τιμές Συστήματος και η φθίνουσα εξέλιξή τους από τον Αύγουστο 2010 η οποία έχει συνεχιστεί και τα επόμενα έτη.

 

Έτος-μήνας/ Ευρώ/MWh

Διασυνδεδεμένο Σύστημα


>100kW               ≤100kW

Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά


>100kW           ≤100kW

Φεβρουάριος 2010

      400,00              450,00

450,00              500,00

Αύγουστος 2010

      392,04              441,05

441,05              490,05

Φεβρουάριος 2011

      372,83              419,43

419,43              466,03

Αύγουστος 2011

      351,01              394,88

394,88              438,76

Φεβρουάριος 2012

      333,81              375,53

375,53              417,26

Αύγουστος 2012

      314,27              353,56

353,56              392,84

Φεβρουάριος 2013

      298,87              336,23

336,23              373,59

Αύγουστος 2013

      281,38              316,55

316,55              351,72

Φεβρουάριος 2014

      268,94              302,56

302,56              336,18

Αύγουστος 2014

      260,97              293,59

293,59              326,22

Από το 2015 και μετά για κάθε χρόνο (v)

1,3 χ μΟΤΣ(ν-1) 1,4χμΟΤΣ(ν-1)

1,4 χ μΟΤΣ (ν-1) 1,5 χ μΟΤΣ (ν-1)

μΟΤΣ(ν-1): Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος κατά το προηγούμενο έτος ν-1
Ελκυστικά Κίνητρα
Εξασφαλίζονται υψηλές τιμές πώλησης της παραγόμενης ενέργειας (feed in tariffs), και 20ετής συμφωνία αγοράς ενέργειας (PPA).

χάρτης απόδοσης Φωτοβολταϊκής ενέργειας
Ελλάδα: Χάρτης Ηλιακής Ακτινοβολίας

Πηγή: ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας)
Πηγές Ενεργειακής Πολιτικής
Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (http://www.ypoian.gr/)
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (http://www.rae.gr/)
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (http://www.cres.gr/)
Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (http://www.desmie.gr/)
Ο Επενδυτικός Νόμος της χώρας καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τις  επενδύσεις στην Ελλάδα και παρέχει τα απαραίτητα επενδυτικά κίνητρα για επενδυτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό ανάλογα με τον κλάδο και την περιοχή, στην οποία αφορά η επένδυση. Το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αναστέλλει την ισχύ του Νόμου 3299/2004 από τις 29/1/2010 και σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, προβαίνει στην επανεξέταση των ρυθμίσεών του. Μετά και από σχετική διαβούλευση με τους εκπροσώπους των επιχειρηματικών φορέων βασικών κλάδων της Οικονομίας, το Υπουργείο θα προχωρήσει στη ριζική αναμόρφωση του αναπτυξιακού Νόμου, για να αποτελέσει βασικό εργαλείο στήριξης του νέου αναπτυξιακού προτύπου με αιχμή την πράσινη ανάπτυξη στην Ελλάδα.