Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Επιχειρήσεων

Η VK PREMIUM διαθέτει εξειδικευμένα στελέχη και συνεργάτες, οι οποίοι έχουν μεγάλη εμπειρία στο χώρο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών (Οργάνωση και Διοίκηση Eπιχειρήσεων).

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΕπιχειρήσεωνΟι επί μέρους τομείς δραστηριότητος σχετικά με τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Επιχειρήσεων είναι οι κάτωθι:

  • Logistics

  • Oργάνωση Πωλήσεων & Μarketing

  • Βιομηχανική διοίκηση