100% Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων ΜμΕ

100% Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων Μικρομεσαίων επιχειρήσεων - 5 μήνες η περίοδος επιδότησης