2η Τροποποίηση στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ»