Αναμένεται επαναπροκήρυξη της επιδότησης ΕΣΠΑ για τις startups του Elevate Greece

Elevate Greece

Η δράση «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19» έκλεισε προς υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στις 10.11.2021.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προβλέπεται παράταση έως την 30η.06.2022 των μέτρων κρατικής ενίσχυσης, με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19.


Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων (startups) ενταγμένων στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων “Elevate Greece” με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιδότησης ύψους από 5.000 έως 100.000 ευρώ ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη εξόδων τους.

Δικαιούχοι

Δυνατότητα υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη νέα πρόσκληση έχουν:

  • Οι εγγεγραμμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (έως 249 εργαζομένους) στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων – Elevate Greece
  • Όσες επιχειρήσεις απερρίφθησαν κατά την 1η Πρόσκληση

Όροι και προϋποθέσεις – επιδότηση ΕΣΠΑ “Elevate Greece” 

  • Να λειτουργούν νόμιμα στη ελληνική επικράτεια 
  • Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας έως την 31/12/2020
  • Να είναι Πολύ Μικρές, Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις, δηλαδή να απασχολούν έως 249 εργαζομένους
  • Το άθροισμα των εξόδων του 2019 ή του 2020 να είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 6.250 ευρώ
  • Να υπάρχει συμβατότητα με λίστα πληττόμενων ΚΑΔ όπως θα ορίζεται στο σχετικό Παράρτημα
  • Να μην χαρακτηρίζονται «προβληματικές» σύμφωνα τον ορισμό του προσωρινού πλαισίου στήριξης
  • Ο τομέας καινοτομίας να είναι συμβατός με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3.

Μπορείτε να δείτε περισσότερα ΕΔΩ


Έχουν ξεκινήσει οι προβλεπόμενες ενέργειες για την επαναπροκήρυξη της Δράσης.

Αναμένεται ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης υποβολών αιτήσεων χρηματοδότησης.


Επικοινωνήστε σήμερα με τη VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, για να σας βοηθήσουμε να επωφεληθείτε από τις ενεργές επιδοτήσεις. Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Φόρμα Επικοινωνίας

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση