Αναμένεται νέος κύκλος υποβολών του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Αναμένεται νέος κύκλος υποβολών του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, με ποσοστά ενισχύσεων έως 55%