Αναγκαία πιστοποιητικά ISO για την εγγραφή επιχειρήσεων στο Μητρώο Προμηθευτών της Ε.Κ.Α.Π.Υ.

Ανακοινώθηκε από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του Μητρώου Προμηθευτών (βάσει του Άρθρου 10 του Ν.4865/2021, Α’ 238).

Υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Προμηθευτών έχουν όλοι οι προμηθευτές:

  • α) ιατροτεχνολογικών προϊόντων
  • β) ειδών ειδικής διατροφής
  • γ) εξοπλισμού
  • δ) λοιπών υπηρεσιών

που συναλλάσσονται με το δίκτυο της δημόσιας υγείας και γενικά με τους φορείς του Άρθρου 7 του Ν.4865/2021.

Κατά τη διαδικασία της αίτησης, οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα πρέπει εκτός των απαιτούμενων νομιμοποιητικών εγγράφων, να υποβάλλουν και τα παρακάτω πιστοποιητικά ISO:

  • ISO 9001:2015 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
  • ISO 13485:2016 – Σύστημα Διαχείρισης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και Σχετικών Υπηρεσιών
  • ISO 37001:2016 – Πρότυπο Διαχείρισης για την καταπολέμηση της Δωροδοκίας

Ειδικά, για το ISO 37001:2016 δίνεται η δυνατότητα να προσκομιστεί εντός εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης.


Η VK PREMIUM – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, έχοντας αποκτήσει σημαντική τεχνογνωσία στην ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης ISO, είναι σε θέση να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις που οφείλουν να εγγραφούν στο Μητρώο Προμηθευτών αναλαμβάνοντας το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη μετέπειτα τεχνική υποστήριξη των απαιτούμενων Συστημάτων Διαχείρισης.

Επικοινωνήστε σήμερα με τη VK PREMIUM. Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Φόρμα Επικοινωνίας


* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση