Αναστολή στις δεσμευτικές προθεσμίες σε 12 επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ