Αναστολή στις δεσμευτικές προθεσμίες σε 12 επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ

Αναστολή στις δεσμευτικές προθεσμίες σε 12 επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ