Ανέγερση ξενοδοχείου και τουριστικών καταλυμάτων με δανειο από το Ταμείο Ανάκαμψης κι Ανθεκτικότητας

Ανέγερση ξενοδοχείου και τουριστικών καταλυμάτων

Η ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών καταλυμάτων χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης κι Ανθεκτικότητας. Ο επενδυτής μπορεί να υποβάλλει αίτηση και να λάβει δάνειο με επιδοτούμενο επιτόκιο για να χρηματοδοτήσει τουριστικές επενδύσεις σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και συγκροτημάτων τουριστικών κατοικιών 

Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) στοχεύουν στη χρηματοδότηση σημαντικών ιδιωτικών επενδύσεων και καλύπτουν κατά μέγιστο βαθμό το 50% του κόστους κάθε επενδυτικού σχεδίου. Η ιδιωτική συμμετοχή καλύπτει τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού της επένδυσης, ενώ το τραπεζικό ίδρυμα θα δανειοδοτήσει τουλάχιστον το 30%.

Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης με ελάχιστο επιτόκιο αναφοράς 0,35% καλύπτουν από 30% έως 50% το κόστος του επιχειρηματικού σχεδίου στον κλάδο του τουρισμού. Ενδεικτικό επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί η ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 5 αστέρων, δυναμικότητας 200 δωματίων – 500 κλινών.


Παράδειγμα επιχειρηματικού σχεδίου για κατασκευή ξενοδοχειακού συγκροτήματος

Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες

  1. Αγορά γηπέδου
  2. Ανέγερση κτιρίων: Ξενοδοχείο – Τουριστικές κατοικίες – Βιοκλιματικές τουριστικές κατοικίες
  3. Διαμόρφωση γηπέδου και περιβάλλοντος χώρου (πχ. ασφαλτοστρώσεις, διαμόρφωση χώρου στάθμευσης οχημάτων,περίφραξη)
  4. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα στέγαστρα του γηπέδου για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του ξενοδοχείου
  5. Κατασκευή μηχανολογικής εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού μονάδας
  6. Αγορά εξοπλισμού δωματίων και κοινόχρηστων χώρων (έπιπλα, επαγγελματικός εξοπλισμός κουζίνας)
  7. Αγορά εξοπλισμού Η/Υ και τηλεπικοινωνιών και απόκτηση λογισμικού διαχείρισης ηλεκτρονικών κρατήσεων και εμπορικο-λογιστικού προγράμματος
  8. Αγορά μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά προσωπικού και πελατών εντός της μονάδας
  9. Εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρονικών αυτοκινήτων
  10. Δαπάνες πρώτης λειτουργίας: Μισθοδοσία προσωπικού, λειτουργικά έξοδα και δαπάνες εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού για την πρώτη τριετία


Ενδεικτικό χρηματοδοτικό σχήμα επενδυτικού σχεδίου

Το ύψος της συνεισφοράς του δανείου του ΤΑΑ υπολογίζεται σε 50% επί του ύψους του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Για την κάλυψη του υπολοίπου για την υλοποίηση της επένδυσης, η εταιρεία προτίθεται να χρησιμοποιήσει ίδια Κεφάλαια σε ποσοστό 20%, ενώ το υπόλοιπο 30% θα χρηματοδοτηθεί δάνειο από τα διαθέσιμα της Τράπεζας.


Η VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων υποστηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων και συμβάλλει στην πραγματοποίηση των επενδυτικών σας σχεδίων. Οι έμπειροι και εξειδικευμένοι σύμβουλοι αναλαμβάνουν τις υποβολές των αιτήσεων στα ενεργά χρηματοδοτικά προγράμματα. Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Φόρμα Επικοινωνίας

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση