Απλοποιούνται οι διαδικασίες εκταμίευσης επιδοτήσεων σε 12 προγράμματα ΕΣΠΑ

Πιο απλές οι διαδικασίες εκταμίευσης επιδοτήσεων σε 12 προγράμματα ΕΣΠΑ