Αποφύγετε την προκαταβολή όταν δεν υπάρχει ενεργό επιδοτούμενο πρόγραμμα

Αποφύγετε την προκαταβολή όταν δεν υπάρχει ενεργό επιδοτούμενο πρόγραμμα