Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

Η VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων αναλαμβάνει να προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες :
– Αδειοδότηση έργων και εγκαταστάσεων
– Μελέτες Σκοπιμότητας
– Μελέτες για χρηματοδότηση έργων από την Ε.Ε ή από Ελληνικά εθνικά προγράμματα.
– Συμβουλευτικές υπηρεσίες στη χρηματοδότηση έργων.

6 Φεβρουαρίου 2014

Γεωθερμική Ενέργεια

Πλεονεκτήματα επενδύσεων στη Γεωθερμία: • Πλούτος γεωθερμικών πηγών • Αναδυόμενη αγορά – σημαντικές ευκαιρίες σε αρχικό επίπεδο • Υψηλή τιμή αγοράς της παραγόμενης ενέργειας (feed in tariffs)
6 Φεβρουαρίου 2014

Φωτοβολταϊκή ενέργεια

Η φωτοβολταϊκή ενέργεια πρόκειται να αποτελέσει έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες αναβάθμισης του ενεργειακού προφίλ της Ελλάδας.
6 Φεβρουαρίου 2014

Αιολικά Πάρκα

Το εξαιρετικά υψηλό αιολικό δυναμικό της χώρας κατατάσσεται μεταξύ των πλέον ελκυστικών στην Ευρώπη, με απόδοση πάνω από 8 μέτρα/δευτερόλεπτο ή/και 2,500 ώρες παραγωγής αιολικής ενέργειας, σε πολλά σημεία της χώρας.Εκτιμάται ότι σήμερα λειτουργούν περίπου 1200 MW από Αιολικά πάρκα στην Ελλάδα, και στόχος είναι να εγκατασταθούν γύρω στα 9.000 MW μέχρι το 2020.
4 Ιανουαρίου 2014

Επενδύσεις σε βιομάζα και βιοκαύσιμα

Πλεονεκτήματα για επενδύσεις σε βιομάζα και βιοκαύσιμα: - Άφθονες πρώτες ύλες - Αγροτικός τομέας που αντιστοιχεί στο 5.2% του ΑΕΠ - Υψηλές τιμές αγοράς της παραγόμενης ενέργειας - Δέσμευση για χρήση βιοκαυσίμων - Ευνοϊκό, μακροπρόθεσμο νομικό πλαίσιο