26 Ιουλίου 2021
Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 1-11-2021

Παράταση έως 1/11/2021 για το επιδοτούμενο πρόγραμμα «Πράσινη αναβάθμιση επιχειρήσεων Ιστορικού Κέντρου Αθήνας»

Παράταση έως 30-10-2021 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την επιδότηση ΕΣΠΑ «Αναβάθμιση των επιχειρήσεων στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας με όρους πράσινης λειτουργίας για τη βελτίωση της εικόνας τους»
12 Ιουλίου 2021
Athens Business Green Toolkit

Επιδότηση ΕΣΠΑ για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Επιχειρήσεων του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις του Δήμου Αθηναίων αναβαθμίζονται με νέα επιδότηση ΕΣΠΑ σύμφωνα με τις αρχές ενεργειακής απόδοσης και βιοκλιματικού σχεδιασμού.
6 Φεβρουαρίου 2014
Γεωθερμική Ενέργεια

Γεωθερμική Ενέργεια

Πλεονεκτήματα επενδύσεων στη Γεωθερμία: • Πλούτος γεωθερμικών πηγών • Αναδυόμενη αγορά – σημαντικές ευκαιρίες σε αρχικό επίπεδο • Υψηλή τιμή αγοράς της παραγόμενης ενέργειας (feed in tariffs)
6 Φεβρουαρίου 2014
Φωτοβολταϊκή Ενέργεια

Φωτοβολταϊκή ενέργεια

Η φωτοβολταϊκή ενέργεια πρόκειται να αποτελέσει έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες αναβάθμισης του ενεργειακού προφίλ της Ελλάδας.
6 Φεβρουαρίου 2014
Αιολικά πάρκα

Αιολικά Πάρκα

Το εξαιρετικά υψηλό αιολικό δυναμικό της χώρας κατατάσσεται μεταξύ των πλέον ελκυστικών στην Ευρώπη, με απόδοση πάνω από 8 μέτρα/δευτερόλεπτο ή/και 2,500 ώρες παραγωγής αιολικής ενέργειας, σε πολλά σημεία της χώρας.Εκτιμάται ότι σήμερα λειτουργούν περίπου 1200 MW από Αιολικά πάρκα στην Ελλάδα, και στόχος είναι να εγκατασταθούν γύρω στα 9.000 MW μέχρι το 2020.
4 Ιανουαρίου 2014
Επενδύσεις σε βιομάζα και βιοκαύσιμα

Επενδύσεις σε βιομάζα και βιοκαύσιμα

Πλεονεκτήματα για επενδύσεις σε βιομάζα και βιοκαύσιμα: - Άφθονες πρώτες ύλες - Αγροτικός τομέας που αντιστοιχεί στο 5.2% του ΑΕΠ - Υψηλές τιμές αγοράς της παραγόμενης ενέργειας - Δέσμευση για χρήση βιοκαυσίμων - Ευνοϊκό, μακροπρόθεσμο νομικό πλαίσιο