Χάρτης Περιφεριακών Ενισχύσεων: αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης κατά 10% σε Ν.Αιγαίο, Κρήτη & Δυτική Μακεδονία

Χάρτης Περιφεριακών Ενισχύσεων: αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης κατά 10% σε Ν.Αιγαίο, Κρήτη & Δυτική Μακεδονία