Δάνεια με μειωμένες (ή καθόλου) εξασφαλίσεις σε επιχειρήσεις παραγωγής οπτικοακουστικών έργων από το Ταμείο Εγγυοδοσίας

ΤΕΠΙΧ Οπτικοακουστικά

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων είναι ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο παραγωγής οπτικοακουστικών έργων.

Κάθε επιχείρηση-δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί τραπεζικού δανείου στις δύο συνεργαζόμενες Τράπεζες (Τράπεζα Πειραιώς και Optima Bank) με ορίζοντα εκταμίευσης την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 13/1/2022

Α. ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ από 25.000 έως 900.000€ 

 • Οι δαπάνες του επενδυτικού δανείου αφορούν δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία του ενεργητικού (π.χ. αγορά εξοπλισμού, εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων, απόκτηση λογισμικού κτλ.), που δεν έχουν υλοποιηθεί κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης

Β. ΔΑΝΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ από 25.000 έως 900.000€ 

 • Οι δαπάνες του κεφαλαίου κίνησης σχετίζονται με τον εμπορικό & συναλλακτικό κύκλο της επιχείρησης (π.χ. αγορά πρώτων υλών & εμπορευμάτων, μισθοδοσίες, ενοίκια κτλ.)

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων παρέχει εγγύηση σε ποσοστό 80% επί του ύψους του δανείου.


Δικαιούχοι

Νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους κλάδους:

 • Παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων (ΚΑΔ 59.11)
 • Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων (ΚΑΔ 59.12)
 • Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού παιχνιδιών υπολογιστή (ΚΑΔ 62.01.21)

Μειωμένες εξασφαλίσεις

 • Η δικαιούχος επιχείρηση απολαμβάνει είτε χαμηλότερο επιτόκιο στο δάνειο, είτε μικρότερες (ή καθόλου) εξασφαλίσεις.
 • Οι τράπεζες δεν θα απαιτούν εμπράγματες εξασφαλίσεις για δάνεια έως 50.000 ευρώ.
 • Για δάνεια άνω των 50.000 ευρώ ζητούνται εμπράγματες εξασφαλίσεις έως του 50% του δανείου.
 • Σε όλα τα δάνεια -ανεξάρτητα από το ύψος τους- απαγορεύεται η προσημείωση μόνιμης και μοναδικής κατοικίας


Περίοδος χάριτος

Για Μικρές Επιχειρήσεις & Επαγγελματίες (με κύκλο εργασιών έως €2,5 εκατ.)

 • Μέχρι 1 έτος για τα κεφάλαια κίνησης
 • Μέχρι 2 έτη για τα επενδυτικά δάνεια

Για Μεσαίες Επιχειρήσεις (επιχειρήσεις με Κύκλο εργασιών >€2,5 εκατ.- € 50 εκατ.)

 • Μέχρι 2 έτη τόσο για κεφάλαια κίνησης όσο και για τα επενδυτικά δάνεια

Κατά την περίοδο χάριτος θα καταβάλλονται μόνο οι τόκοι.

Αποπληρωμή

 • Για Μικρές Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες : Μηνιαίες, 3μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις
 • Για Μεσαίες Επιχειρήσεις : Μηνιαίες, 3μηνιαίες, 6μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις

Διάρκεια Χορήγησης

 • Για Επενδυτικά δάνεια η διάρκεια ορίζεται από 1 μέχρι 10 έτη
 • Για Κεφάλαια Κίνησης η διάρκεια ορίζεται από 1 μέχρι 5 έτη


Η VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων διαθέτει πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στην υποβολή αιτήσεων σε αναπτυξιακά και επενδυτικά προγράμματα με σχεδόν 100% επιτυχία στις εγκρίσεις.  Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Φόρμα Επικοινωνίας

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση