Η VK PREMIUM μέσω των εξειδικευμένων και προερχόμενων από το τραπεζικό χώρο στελεχών της δραστηριοποιείται στον τομέα των “Κόκκινων” επιχειρηματικών δανείων.

Η υπηρεσία διαχείρισης “Κόκκινων” Επιχειρηματικών Δανείων αναφέρεται:

Α) Ενημέρωση για το τραπεζικό και νομικό πλαίσιο

 • Ενημέρωση για το ισχύον νομικό και τραπεζικό πλαίσιο (Νόμος Δένδια, Νόμος Κατσέλη, άρθρο 99) που αφορά τις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις.
 • Παροχή τεχνογνωσίας σχετικά με την πολιτική των Τραπεζικών Ιδρυμάτων, όσον αφορά στο “κούρεμα” οφειλών και στις εξωδικαστικές ρυθμίσεις.

Β) Δημιουργία και διαχείριση αιτημάτων ρύθμισης επιχειρηματικών οφειλών

 • Ανάληψη του συνόλου της διαδικασίας για την εξωδικαστική ρύθμιση των καταγγελμένων επιχειρηματικών οφειλών, η οποία καλύπτει:
  • τη διαπραγμάτευση με τα Τραπεζικά ιδρύματα προκειμένου να παύσουν οι νομικές ενέργειες
  • την ανάλυση των οικονομικών της στοιχείων
  • τη δημιουργία αιτήματος ρύθμισης προσαρμοσμένο στις σύγχρονες τραπεζικές απαιτήσεις
  • την επαφή με τις Τράπεζες μέχρι και την υπογραφή της ρύθμισης.
 • Παρακολούθηση της πορείας και των όρων των ρυθμισμένων οφειλών έως την ολοσχερή εξόφληση τους