Στρατηγικές Επενδύσεις: έγκριση για επένδυση σε βιοτεχνολογία από Theracell & Orgenesis