Απλοποιούνται οι διαδικασίες εκταμίευσης επιδοτήσεων ΕΣΠΑ

Γίνονται απλούστερες οι διαδικασίες εκταμίευσης επιδοτήσεων σε 12 προγράμματα ΕΣΠΑ