Οι επενδύσεις στον κλάδου Τουρισμού μπορούν να επιδοτηθούν με ανώτατο ποσοστό 75% από τον Αναπτυξιακό νόμο και να λάβουν μέγιστη ενίσχυση έως 5.000.000 €.

Επικοινωνήστε για ΔΩΡΕΑΝ αξιολόγηση


✅ Στις 5/9/2022 ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για περιορισμένο χρονικό διάστημα!

✅ Δικαιούχοι  

Ενισχύονται δραστηριότητες όπως

Ίδρυση/επέκταση ξενοδοχείων τουλάχιστον 4*

Εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3* αστέρων, εφόσον έχει παρέλθει 5ετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή την ημερομηνία ολοκλήρωσης προηγούμενου εκσυγχρονισμού

Ιδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός camping και glamping σε κατηγορία τουλάχιστον 3*

Επέκταση ή εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, που αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 4*

Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων

Ιδρυση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων

Ιδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων και υπό προϋποθέσεις

Περισσότερα εδώ για τις επιδοτούμενες δραστηριότητες

✅ Είδη ενισχύσεων

  • Επιδότηση, Φορολογική απαλλαγή, Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), Επιδότηση νέων θέσεων εργασίας

✅ Ελάχιστο ποσό προϋπολογισμού: 100.000 €


Επωφεληθείτε τώρα από τις επιδοτήσεις και επικοινωνήστε άμεσα με τη VK PREMIUM.


Μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας ή να καλέσετε στο 210-6835560.