Επιδότηση έως 50% για φωτοβολταϊκά συστήματα στον πρωτογενή τομέα

Επιδότηση για φωτοβολταϊκά

Το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα “Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα” του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προσφέρει επιδοτήσεις έως 50% για επενδύσεις στη γεωργία και την αγροδιατροφική αλυσίδα. Επιλέξιμα είναι επενδυτικά σχέδια από 500.000 ευρώ και άνω που προωθούν την πράσινη μετάβαση (πχ. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Έναρξη υποβολών αιτήσεων: 21/06

Οι αιτήσεις ενίσχυσης αξιολογούνται άμεσα και εγκρίνονται με τη χρονική σειρά υποβολής τους.


Ενδεικτικοί Τομείς Δραστηριοποίησης

 • Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή προϊόντων κρέατος
 • Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών 
 • Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών
 • Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων
 • Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου
 • Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων
 • Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής (ζάχαρης, κακάου, σοκολάτας, τσαγιού, καφέ, αρτυμάτων, καρυκευμάτων, έτοιμων γευμάτων και φαγητών κ.α.)
 • Ποτοποιία
 • Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών υλών
 • Παραγωγή προϊόντων καπνού
 • Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών


Προϋπολογισμοί επενδυτικών σχεδίων για αίτηση χρηματοδότησης

Μέγεθος επιχειρήσεων Κατώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός Ανώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός
Μικρομεσαίες 500.000 € 3.000.000 €
Μεγάλες 1.000.000 € 10.000.000 €

Χρηματοδοτικό Σχήμα

Η ιδιωτική συμμετοχή δύναται να περιλαμβάνει ίδια κεφάλαια ή/και εξωτερική χρηματοδότηση με τον περιορισμό ότι ποσοστό 25% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών, δεν περιέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης.


Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Κατασκευή ή εκσυγχρονισμός ακινήτων
 • Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας
 • Οχήματα για μεταφορά πρώτων υλών και προϊόντων εντός του χώρου της μονάδας. Επιλέξιμα είναι τα ηλεκτρικά οχήματα, τα οχήματα μηδενικών εκπομπών CO2 και τα οχήματα που εκπέμπουν CO2 μικρότερο των 50g/Km
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού
 • Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης (όπως αγορά τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφάλειας, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας, έξυπνη και απομακρυσμένη διαχείριση του εξοπλισμού). Επιλέξιμος είναι ο εξοπλισμός ο οποίος λειτουργεί κατά τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και συνοδεύεται από αντίστοιχες πιστοποιήσεις.
 • Άυλες δαπάνες, όπως απόκτηση λογισμικού, πιστοποιήσεων (πχ ISO), αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και προωθητικές ενέργειες
 • Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει (υπό προϋποθέσεις)
 • Δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία

Συνδυαστικές Δαπάνες

 • Αγορά καινούργιων οχημάτων για οδικές μεταφορές αγαθών και προϊόντων
 • Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
 • Κατασκευή και βελτίωση ακινήτων (π.χ. στάβλοι, γεωργικές αποθήκες)
 • Στον τομέα φυτικής παραγωγής: Εκμεταλλεύσεις όλων των τύπων και παραγωγικών συστημάτων φυτικής παραγωγής, όπως συμβατική, πιστοποιημένη, βιολογική, υπαίθρια, θερμοκήπια
 • Στον τομέα ζωικής παραγωγής: Ίδρυση νέων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ή εκσυγχρονισμό υφιστάμενων για κάθε τύπο εκτροφής
 • Προώθηση γεωργικών προϊόντων: διοργάνωση διαγωνισμών και εκθέσεων και δημοσιεύσεις για την ευαισθητοποίηση του κοινού
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ
 • Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις


Ποσοστά ενίσχυσης ανά περιφέρεια

Το ποσοστό της ενίσχυσης εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια που θα υλοποιηθεί η επένδυση, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Μεγάλες επιχειρήσεις Μεσαίες επιχειρήσεις Μικρές επιχειρήσεις
Βόρειο Αιγαίο 40% 50% 50%
Κρήτη 35% 50% 50%
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 40% 50% 50%
Κεντρική Μακεδονία 40% 50% 50%
Δυτική Μακεδονία 40% 50% 50%
Ήπειρος 40% 50% 50%
Θεσσαλία 45% 50% 55%
Δυτική Ελλάδα 40% 50% 50%
Στερεά Ελλάδα (πλην της Π.Ε. Εύβοιας) 35% 40% 50%
Π.Ε. Εύβοιας 40% 50% 50%
Πελοπόννησος (πλην της Π.Ε. Αρκαδίας) 35% 50% 55%
Π.Ε. Αρκαδίας 40% 50% 50%
Ανατολική Αττική / Δυτική Αττική / Πειραιάς / νήσοι 25% 35% 40%
Δυτικός Τομέας Αθηνών 15% 25% 35%
Νότιο Αιγαίο 30% 40% 50%
Ιόνια Νησιά 35% 50% 50%


Η VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη κάθε επενδυτή και επιχείρησης, καθώς διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία στην υποβολή φακέλων με 98% επιτυχία στις εγκρίσεις.

Επικοινωνήστε με τη VK PREMIUM στο 210-6835560 για να σας καθοδηγήσουμε και να σας στηρίξουμε στο επενδυτικό σας σχέδιο.


* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση