Επιδότηση έως 55% – Επιδοτούμενοι κλάδοι από τον Αναπτυξιακό Νόμο

Επιδότηση έως 55% – Επιδοτούμενοι κλάδοι από τον Αναπτυξιακό Νόμο