Επιδότηση ΕΣΠΑ έως 100.000 για κεφάλαιο κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης

Επιδότηση ΕΣΠΑ έως 100.000 για κεφάλαιο κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης