Προδημοσίευση ΕΣΠΑ – Το πρόγραμμα Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Προδημοσίευση ΕΣΠΑ - Το πρόγραμμα Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Προδημοσίευση ΕΣΠΑ – Το πρόγραμμα Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ