Επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την ψηφιακή αναβάθμιση λογιστών – φοροτεχνικών

 

Επικοινωνήστε για ΔΩΡΕΑΝ αξιολόγηση


✅ Υψος Επιδότησης: έως 2000 ευρώ σε κάθε ωφελούμενο (διακριτό ΑΦΜ)

✅ Δικαιούχοι  

  • Αυτοαπασχολούμενοι λογιστές – φοροτεχνικοί κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή – φοροτεχνικού κατά τάξεις και
  • Νομικά Πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών.
✅ Επιδοτούμενες Δαπάνες
  • Εξοπλισμός Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνίας (Desktop PC και περιφερειακά, laptop, servers, πολυμηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής)
  • Λογισμικά απαραίτητα για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης - συμπεριλαμβάνονται λογισμικά με την μορφή Software as a Service (SaaS)
✅ Η αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεων γίνεται με σειρά προτεραιότητας, βάσει της ημερομηνίας υποβολής στο πληροφιακό σύστημα (ΠΣΚΕ).  

Επωφεληθείτε τώρα από το επιδοτούμενο πρόγραμμα και επικοινωνήστε άμεσα με τη VK PREMIUM.

  Μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας ή να καλέσετε στο 210-6835560.