Παράταση, έως 31/01/2020 των υποβολών αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»

Παράταση, έως 31/01/2020 των υποβολών αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»