ΕΣΠΑ: Πώς ο επενδυτής μέσω του escrow account αποφεύγει τις εγγυητικές