Γιατί Net Metering; Η καλύτερη λύση εξοικονόμησης χρημάτων στους λογαριασμούς ρεύματος

Γιατί Νet Metering

Το «Net-metering» ή «Αυτοπαραγωγή με Ενεργειακό Συμψηφισμό» δίνει σε μια επιχείρηση τη δυνατότητα να παράγει, με χρήση φωτοβολταϊκού συστήματος, την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει, ενώ ταυτόχρονα παραμένει συνδεδεμένη στο δίκτυο, το οποίο χρησιμοποιεί ως «αποθήκη» ενέργειας. Έτσι, όταν η παραγωγή είναι μεγαλύτερη από την κατανάλωση, το πλεόνασμα «αποθηκεύεται» στο δίκτυο και χρησιμοποιείται όταν η παραγωγή δεν επαρκεί. Ο τελικός συμψηφισμός πραγματοποιείται κάθε τρία έτη και συνεπώς το φωτοβολταϊκό σύστημα πρέπει πρακτικά να σχεδιάζεται με βάση την ετήσια κατανάλωση.


Γιατί να επενδύσετε στο Net Metering;

 • Αναμένεται επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της διείσδυσης του Net Metering σε παραγωγικές μονάδες

Η χρήση των τεχνολογιών των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπως τα φωτοβολταϊκά συστήματα Net Metering, προβλέπεται να επιδοτηθεί μέσω ΕΣΠΑ για την ενίσχυση των ελληνικών βιομηχανιών και παραγωγικών μονάδων.

Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) στοχεύουν στη χρηματοδότηση σημαντικών ιδιωτικών επενδύσεων και καλύπτουν κατά μέγιστο βαθμό το 50% του κόστους κάθε επενδυτικού σχεδίου. Η ιδιωτική συμμετοχή καλύπτει τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού της επένδυσης, ενώ το τραπεζικό ίδρυμα θα δανειοδοτήσει τουλάχιστον το 30%.


Επιπλέον λόγοι για να επενδύσετε στο Net Metering

 •  Αποτελεί την καλύτερη λύση για τις επιχειρήσεις, προκειμένου να μειώσουν δραστικά το κόστος του λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος.
 •  Τα έξοδά για ηλεκτρισμό δεν επηρεάζονται από τις μελλοντικές αυξήσεις στο κόστος της ενέργειας. Μάλιστα, η αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερο όφελος και εξοικονόμηση χρημάτων.
 •  Τα φωτοβολταϊκά μπορούν να μπουν στο κτίριο που είναι η κατανάλωση.
 •  Οι αδειοδοτικές διαδικασίες είναι απλές και γρήγορες.
 •  Το φωτοβολταϊκό μπορεί να εγκατασταθεί πάνω σε οποιαδήποτε νόμιμη κατασκευή (π.χ. αποθήκη, γκαράζ, στέγη, στέγαστρο ) ή επί εδάφους.
 •  Μπορεί να συνδυαστεί με αντλία θερμότητας για τη θέρμανση του κτιρίου και το όφελος της εξοικονόμησης να γίνει ακόμα μεγαλύτερο.
 •  Ο χρόνος απόσβεσης κυμαίνεται από 5 έως 7 έτη, ενώ η σύμβαση συμψηφισμού είναι 25ετής. Άρα η απόσβεση γίνεται στο 20 – 30% της διάρκειας του έργου και μετά η ενέργεια που παράγεται από το φωτοβολταϊκό δεν κοστίζει απολύτως τίποτα.
 •  Αν το φωτοβολταϊκό σύστημα εγκατασταθεί από εταιρία, τότε θεωρείται έξοδο και έτσι μειώνεται η φορολογία εισοδήματος, ενώ εκπίπτει και το ΦΠΑ.
 •  Ο καταναλωτής δεν εισπράττει χρήματα, επομένως δεν υπάρχει κίνδυνος για καθυστερήσεις στις πληρωμές, αθέτηση συμβάσεων, μειώσεις τιμών.


Παράδειγμα Kαταναλωτή

Παραδοχές

 •  Κόστος Ενέργειας: 0,10153 €/kWh + ΦΠΑ
 •  Κατανάλωση Ενέργειας: 35.000kWh / έτος
 •  Ισχύς Φωτοβολταίκού συστήματος: 20 kW
 •  Κόστος φωτοβολταϊκού συστήματος: 25.000 + ΦΠΑ
 •  Παραγωγή φωτοβολταίκού: 32.000 kWh / έτος

Απόσβεση Σε 5.5 Χρόνια

Εξοικονόμηση 4200€/Έτος

Σύνολο Εξοικονόμησης 125000€


Τι είναι το Net-metering; Δείτε ΕΔΩ


Η VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων υποστηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων και συμβάλλει στην πραγματοποίηση των επενδυτικών σας σχεδίων. Οι έμπειροι και εξειδικευμένοι σύμβουλοι αναλαμβάνουν τις υποβολές των αιτήσεων στα ενεργά χρηματοδοτικά προγράμματα. Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Φόρμα Επικοινωνίας


* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση