Νέα Επιδότηση - Β' Κύκλος - Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece»