Νέος Αναπτυξιακός Νόμος: Προβλέψεις για έως 80% επιδότηση σε 13 καθεστώτα

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος: έως 80% επιδότηση σε 13 καθεστώτα