Η συμβουλευτική υπηρεσία Ανθρωπίνων Πόρων προσφέρει μία ολιστική προσέγγιση στη σύνδεση διαδικασιών και αποδοτικότητας.

Έχει προσφέρει περισσότερες από 2000 ώρες συνολικής εκπαίδευσης σε στελέχη πολυεθνικών εταιρειών, αλλά και μικρο-μεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων.

Οι υπηρεσίες της VK PREMIUM περιλαμβάνουν:

  • Σχεδιασμός ανάπτυξης προσωπικού.
  • Εντοπισμός αναγκών στελέχωσης και δημιουργία μηχανισμού επιλογής και πρόσληψης στελεχών.
  • Ανάπτυξη συστήματος ενημέρωσης για τις πολιτικές της εταιρείας αναφορικά με θέματα προσωπικού.
  • Δημιουργία συστήματος μέτρησης αποδοτικότητας – KPIs
  • Πρόταση πολιτικής αμοιβών και παροχών.
  • Ανάλυση αναγκών εκπαίδευσης και σχεδιασμός προγράμματος σεμιναρίων