Επιχειρηματική θερμοκοιτίδα ORANGE GROVE για start-ups

 

H VK PREMIUM συμβάλλει στην επιχειρηματική θερμοκοιτίδα ORANGE GROVE, ένα χώρο εργασίας, δικτύωσης και υποστήριξης Ελλήνων και Ολλανδών επιχειρηματιών, αλλά και Ελλήνων αποφοίτων πανεπιστημίων που θέλουν να ξεκινήσουν την δική τους επιχείρηση στην Ελλάδα. Το ORANGE GROVE αποτελεί πρωτοβουλία και ενισχύεται από την Ολλανδική Πρεσβεία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της VK PREMIUM, ο κ. Κώστας Βαμβακάς είναι μέλος της Συμβουλευτικής και Εξεταστικής επιτροπής και Μέντορας.

Ως μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής, ασχολείται με:

 • Το συνολικό προγραμματισμό των δραστηριοτήτων, την κατανομή των πόρων, τους προϋπολογισμούς και τις λειτουργίες της Θερμοκοιτίδας
 • «Επώαση»: Καθοδηγεί το σχηματισμό νέων επιχειρήσεων και τη διευκόλυνση της διαδικασίας ανάπτυξης και εμπορευματοποίησης τους. Διαχείριση των εγκαταστάσεων της θερμοκοιτίδας, των ασκούμενων και εθελοντών, καθώς και την παρακολούθηση του προϋπολογισμού της.
 • Εκδηλώσεις και εργαστήρια: Σχεδιασμός εργαστηρίων / εκδηλώσεων / σεμιναρίων για τη Θερμοκοιτίδα και την παρακολούθηση της εκτέλεσης με τη βοήθεια των μελών της ομάδας.
 • Mentor Network: Ανάπτυξη του δίκτυο των μεντόρων για τη Θερμοκοιτίδα και συνεργασία σε μια κοινή προσπάθεια να εξελιχθούν επιτυχώς οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις.
 • Συνεργασίες: Διαμόρφωση συνεργασιών με άλλους οργανισμούς για την παροχή υπηρεσιών προς τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις ή την θερμοκοιτίδα συμπεριλαμβανομένου του μάρκετινγκ, χορηγιών κλπ, εξυπηρετώντας ως σύνδεσμος με την κυβέρνηση και τους φορείς των βιομηχανιών.
 • Εμπορευματοποίηση του Incubator και Επιχειρηματική Ανάπτυξη: Ενεργή προώθηση της Θερμοκοιτίδας μέσω διαφόρων διαύλων. Παροχή βοήθειας για την προώθηση και την εμπορία των υπηρεσιών επώασης και δυνατότητες για τους ενδιαφερόμενους. Εντοπισμός και η προσέλκυση υποστήριξης για τις προσπάθειες «επώασης» των επιχειρήσεων, καλλιέργεια στην ανεύρεση υποστηρικτών και καθοδήγηση επιχειρηματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • Χρηματοδότηση για Incubatee Έργα σε συντονισμό με ανώτερα στελέχη της Θερμοκοιτίδας, για τη σύσταση ταμείων σπόρων για νεοσύστατες επιχειρήσεις από ιδιωτικούς πόρους ή/ και μέτρα διαρθρωτικών ή ΕΕ προγράμματα.
 • Υποβολή συστάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο και κυβερνητικούς αξιωματούχους σχετικά με τα προγράμματα που υποστηρίζουν την ανάπτυξη στρατηγικής για την επιχειρηματική ανάπτυξη.

Ως μέλος της Επιτροπής Επιλογής, ασχολείται με:

 • Προ-επώαση: Κατάρτιση διαγράμματος ροής, εξέταση των προτάσεων, Έρευνα, Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας. Συνεργασία με τους επιχειρηματίες για τις προτάσεις τους, Επανεξέταση και Προώθηση προτάσεων στο επόμενο επίπεδο της επιλογής των εγκατεστημένων επιχειρήσεων.
 • Συνεντεύξεις για τις startup επιχειρήσεις που αιτούνται συμμετοχής
 • Αναφορές απόδοσης σε συνεντεύξεις.
 • Προετοιμασία όλες τις απαιτούμενες εκθέσεις και διατήρηση ενός πλήρους συνόλου των εγγραφών για όλες τις δραστηριότητες των συμμετεχόντων, των πελάτη και του προσωπικού κατά τη διαδικασία της στρατολόγησης συμμετεχόντων.
 • Τελική επιλογή των νεοσύστατων επιχειρήσεων

Ως μέντορας ασχολείται με:

 • Επαγωγή των νέων επιχειρηματιών: Κατάρτιση σχεδίων επώασης και εφαρμογή τους, συμβολή στη δημιουργία business plans, παρακολούθηση της διαδικασίας επώασης συμβολή στην προετοιμασία των προτάσεων για χρηματοδότηση, κλπ.
 • Καθοδήγηση, οικοδόμηση και τη διαχείριση της ομάδας Incubatee
 • Προγράμματα κατάρτισης για την προετοιμασία επιχειρηματικών σχεδίων
 • Startups Δικτύωση & Coaching, πρόσβαση σε βιομηχανικά δίκτυα
 • Συμβουλευτικές σε τεχνικές Pitching
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες αναζήτησης χρηματοδότησης. Πρόσβαση σε Venture Capitals, και εταιρικούς επενδυτές
 • Τεχνικές συμβουλές και υποστήριξη
 • Συμβουλές πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Στρατηγικές συμβουλές
 • Μεταφορά διαχειριστικών και βιομηχανικών γνώσεων σε νέες startups και/ ή ΜικροΜεσαίων Επιχειρήσεων.