Επιδοτούμενο πρόγραμμα «Ερευνώ – Καινοτομώ» για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Επιδοτούμενο πρόγραμμα «Ερευνώ – Καινοτομώ» 2024 για μικρομεσαίες επιχειρήσεις