4ος κύκλος – Καθεστώς “Γενική Επιχειρηματικότητα”

Καθεστώς "Γενική Επιχειρηματικότητα" στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016