Σχεδιασμός μονάδας φαρμακευτικής κάνναβης σύμφωνα με EU GMP και GACP