Εξωστρεφεία – Ανταγωνιστικότητα

30 Ιανουαρίου 2013

Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα ΙΙ – πρόγραμμα ΕΣΠΑ (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ)

Tο Πρόγραμμα επιδοτήσεων Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ), έχει ώς σκοπό την δημιουργία προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας των υφιστάμενων μεταποιητικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.