Επενδυτικός Νόμος

4 Ιανουαρίου 2013

Νέος Επενδυτικός Νόμος 3908/2011

Ο Νέος Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 (ΝΕΝ) έχει σαν σκοπό τη προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με τη διαμόρφωση καθεστώτων ενίσχυσης των επενδύσεων, με τα οποία βελτιώνεται η επιχειρηματικότητα, η τεχνολογική ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα