fbpx

Επενδυτικός Νόμος

Νέος Επενδυτικός Νόμος 3908/2011

Ο Νέος Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 (ΝΕΝ)  έχει σαν σκοπό τη προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με τη διαμόρφωση καθεστώτων ενίσχυσης των επενδύσεων, με τα οποία βελτιώνεται η επιχειρηματικότητα, η τεχνολογική ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και η περιφερειακή συνοχή και προωθούνται η πράσινη οικονομία, η αποτελεσματική λειτουργία των διαθέσιμων υποδομών και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.
Ο Νέος Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 (ΝΕΝ) και τα είδη Ενισχύσεων

Νέος Επενδυτικός Νόμος 3908/2011Στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του ΝΕΝ παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:
·        Φορολογική Απαλλαγή.  Η φορολογική απαλλαγή συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση την φορολογική νομοθεσία από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
·        Επιχορήγηση Κεφαλαίου που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για τη κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.
·       Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης που συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών που εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη.

 Για την αποτελεσματική σύνταξη προτάσεων και επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια του Νέου επενδυτικού νόμου 3908/2011, οι VK Premium Σύμβουλοι Επιχειρήσεων είναι πάντα στην διάθεσή σας.

Τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να χρηματοδοτούνται με δάνεια χαμηλού κόστους από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα συνεργάζονται με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης(ΕΤΕΑΝ). Στη περίπτωση αυτή το όφελος από την ανωτέρω χρηματοδότηση συνυπολογίζεται στο συνολικό ποσοστό ενίσχυσης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο του Χάρτη Περιφερειακών ενισχύσεων.

Οι ανωτέρω ενισχύσεις μπορούν να χορηγηθούν μεμονωμένα ή συνδυαστικά.

Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια                                                                     Επικοινωνία με VK Premium Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

 

  —— > η συνέχεια στη 2η σελίδα

 

 

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τα Γενικά Επενδυτικά Σχέδια και τα Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια.  Τα Γενικά Επενδυτικά Σχέδια διακρίνονται σε:
·        Γενικής Επιχειρηματικότητας, στα οποία παρέχεται η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής σε συνδιασμό με χαμηλότοκα δάνεια από το ΕΤΕΑΝ.
·        Τεχνολογικής Ανάπτυξης, στην οποία περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων με τη χρησιμοποίηση τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτομιών, όπως συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποίηση, τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας, έργα και προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης και αξιοποίηση εξειδικευμένου επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού. Στα σχέδια αυτά παρέχεται η ενίσχυση της επιχορήγησης ή και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά 80% για υφιστάμενες επιχειρήσεις ή 90% για νέες και το υπόλοιπο συμπληρώνεται με φορολογική απαλλαγή και με χαμηλότοκα δάνεια από το ΕΤΕΑΝ.
·        Περιφερειακής Συνοχής,  στην οποία περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια σε παραγωγικές δραστηριότητες που αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προβλήματα με περιβαλλοντικά βιώσιμες τεχνολογικές εφαρμογές, εισάγουν τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης υδάτινων πόρων και συμβάλλουν στη φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση, ανάπλαση και ανάπτυξη περιοχών οικονομικής δραστηριότητας. Στα επενδυτικά αυτά σχέδια παρέχεται επιχορήγηση ή επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης σε ποσοστό 70% για υφιστάμενες επιχειρήσεις και 80% για νέες και το υπόλοιπο συμπληρώνεται με φορολογική απαλλαγή.

Τα Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
·       Επιχειρηματικότητας νέων.  Στην κατηγορία αυτή υπάγονται επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται για την ίδρυση και τη λειτουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση της Εταιρείας.
·       Μεγάλων επενδυτικών σχεδίων. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επενδυτικά σχέδια ύψους τουλάχιστον ΕΥΡΩ πενήντα εκατομμυρίων (50.000 000). Στα μεγάλα επενδυτικά σχέδια παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά όλα τα είδη των ενισχύσεων με τον περιορισμό ότι η επιχορήγηση ή επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν υπερβαίνει το 60% της ενίσχυσης.
·       Ολοκληρωμένων Πολυετών Επιχειρηματικών Σχεδίων.  Στην κατηγορία αυτή ανήκουν σχέδια υλοποίησης ολοκληρωμένων πολυετών (2-5 ετών) επιχειρηματικών σχεδίων επιχειρήσεων, για τις οποίες έχει παρέλθει τουλάχιστον πενταετία από τη σύστασή τους, ελάχιστου συνολικού κόστους ΕΥΡΩ 2 000 000 που περιλαμβάνουν τον τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη.  Στην κατηγορία αυτή παρέχεται η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής.
·        Συνέργειας και Δικτύωσης.  Στην κατηγορία αυτή υπάγονται επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται από σχήματα συνέργειας και δικτύωσης που αποσκοπούν στην υλοποίηση προγραμμάτων, τα οποία είτε αξιοποιούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων, είτε αξιοποιούν υποδομές που δημιουργούνται με εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση, είτε συντελούν στην προσαρμογή στο σύγχρονο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον συγκεκριμένων και γεωγραφικά προσδιορισμένων παραγωγικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών.

Ο Νέος Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 – ΝΕΝ – εξαιρεί τις επενδύσεις πχ στον τομέα του χάλυβα, του άνθρακα, των συνθετικών ινών, των δημοσίων επιχειρήσεων εξαιρώντας επιπλέον τις προβληματικές επιχειρήσεις καθώς και συγκεκριμένους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας (π.χ. κατασκευές κτηρίων, νομικές και λογιστικές δραστηριότητες, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, διαφήμιση, δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων κτλ).

Επιπρόσθετα υπάγονται στις διατάξεις του νόμου μόνο οι επενδύσεις  που αφορούν την ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών αστέρων καθώς και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων πριν παρέλθει εξαετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία έκδοσης απόφασης ολοκληρωμένης επένδυσης του εκσυγχρονισμού της μονάδας.  Υπάγονται επίσης στις διατάξεις του νόμου οι επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού υγείας.

Ενισχυόμενες δαπάνες

Οι δαπάνες των υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων που ενισχύονται με το νέο καθεστώς αφορούν υλικά και άϋλα περιουσιακά στοιχεία καθώς και έργα και προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης.

Οι κυριότερες κατηγορίες ενισχύσεων είναι οι εξής: ·        Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό κτηριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων καθώς και οι δαπάνες   διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 40% του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. ·        Η αγορά  και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού. ·        Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων, σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού  του οποίου αποκτάται η χρήση, εφόσον η χρηματοδοτική μίσθωση περιλαμβάνει την υποχρέωση αγοράς αυτών κατά τη λήξη της μίσθωσης. ·         Άυλα περιουσιακά στοιχεία, όπως δαπάνες συστημάτων διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστήματος οργάνωσης της επιχείρησης, δαπάνες για τη μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων κ.ά. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία πρέπει να αποτελούν αποσβεστέα στοιχεία του ενεργητικού χρησιμοποιούμενα αποκλειστικά και μόνο στην ενισχυόμενη επένδυση να παραμένουν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών και το κόστος αυτών να μην υπερβαίνει το 50% του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
Ποσοστά Ενισχύσεων

Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από το μέγεθος της υπαγόμενης επιχείρησης και το νομό στον οποίο υλοποιείται το σχέδιο επένδυσης και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του ενισχυόμενου κόστους αυτού.  Για το σκοπό αυτό η Επικράτεια χωρίζεται σε τρείς ζώνες, με κριτήριο το επίπεδο ανάπτυξης κάθε νομού.

·        Στην Α ζώνη (νομός Αττικής και Βοιωτίας) τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από  15% έως 25% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης,
·        Στη Β ζώνη (νομοί με κατά κεφαλή ΑΕΠ μεγαλύτερο από το 75% του μέσου όρου της χώρας) τα ποσοστά ενίσχυσης ανέρχονται από 30% μέχρι 40% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης,
·        Στη Γ ζώνη (νομοί με κατά κεφαλή ΑΕΠ μικρότερο από το 75% του μέσου όρου της χώρας) τα ποσοστά ενισχύσεων κυμαίνονται από 40% έως 45% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης.

Τέλος, αναφορικά με επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στα νησιά και τις περιφέρειες παρέχονται τα ανώτατα ποσοστά και μέχρι το ποσοστό 50% του ενισχυόμενου κόστους επένδυσης.

 

Όροι υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων και προϋποθέσεις αξιολόγησης
Ο Νέος Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

·        Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στο νέο καθεστώς ενισχύσεων υποβάλλονται τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο και οποτεδήποτε για τα Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια.
·        Η έναρξη της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου γίνεται μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος. Η έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου πριν τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης υπαγωγής μπορεί να γίνει, με αποκλειστική ευθύνη του επενδυτή, μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να τεκμηριώνεται ότι η αιτούμενη ενίσχυση αποτελεί κίνητρο για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Η έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου πριν την υποβολή της ως άνω αίτησης επιφέρει απόρριψη του συνόλου του επενδυτικού σχεδίου.
·         Στο νέο καθεστώς ενισχύσεων υπάγονται επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα, οι οποίες πρέπει να έχουν τη μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας ή συνεταιρισμού και να τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
·         Διατηρείται το ποσοστό της ιδίας συμμετοχής του επενδυτή στο 25% των ενισχυόμενων δαπανών και του επενδυτικού κόστους σε περίπτωση που ο φορέας της επένδυσης λαμβάνει την ενίσχυση της επιχορήγησης κεφαλαίου ή της φορολογικής απαλλαγής αντίστοιχα.
·         Το ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται σε ΕΥΡΩ 1 000 000 για Μεγάλες Επιχειρήσεις, ΕΥΡΩ 500 000 για Μεσαίες επιχειρήσεις, ΕΥΡΩ 300 000 για Μικρές Επιχειρήσεις, και ΕΥΡΩ 200 000 για πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια Γενικής Επιχειρηματικότητας το ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται στο ήμισυ των προαναφερόμενων κατά περίπτωση ποσών.
Τρόπος Καταβολής Ενισχύσεων

Ο τρόπος καταβολής του ποσού της επιχορήγησης κεφαλαίου και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, καθώς και η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής και εκχώρησης της επιχορήγησης, καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Εισάγεται νέος τρόπος καταβολής της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής ως εξής:
Η επιχείρηση έχει το δικαίωμα έναρξης της ωφέλειας του κινήτρου από τη διαχειριστική περίοδο κατά την οποία δημοσιεύεται η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.  Κατά τη διαχειριστική αυτή περίοδο, η μέγιστη φορολογική απαλλαγή μπορεί να ανέρχεται μέχρι το ένα τρίτο (1/3) του εγκεκριμένου ποσού ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Κατά την αμέσως επόμενη διαχειριστική περίοδο η μέγιστη φορολογική απαλλαγή, συνυπολογιζόμενης και της πρώτης διαχειριστικής περιόδου, μπορεί να ανέρχεται μέχρι τα δύο τρίτα (2/3) του εγκεκριμένου ποσού ενίσχυσης φορολογικής απαλλαγής.

Το υπόλοιπο ποσό της εγκεκριμένης ενίσχυσης φορολογικής απαλλαγής καλύπτεται από τις νέες επιχειρήσεις εντός δέκα (10) διαχειριστικών περιόδων και από τις υφιστάμενες επιχειρήσεις εντός οκτώ (8) διαχειριστικών περιόδων, μετά την διαχειριστική περίοδο εντός της οποίας δημοσιεύτηκε η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Το ποσό της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής εμφανίζεται ως αφορολόγητο αποθεματικό σε ειδικό λογαριασμό στα βιβλία της επιχείρησης και σχηματίζεται από το φόρο επί των καθαρών κερδών που δηλώνονται με την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

ΦΕΚ Νέου Επενδυτικού Νόμου Ν3908/2011

 

 

 

 

4 Ιανουαρίου 2013

Νέος Επενδυτικός Νόμος 3908/2011

Ο Νέος Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 (ΝΕΝ) έχει σαν σκοπό τη προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με τη διαμόρφωση καθεστώτων ενίσχυσης των επενδύσεων, με τα οποία βελτιώνεται η επιχειρηματικότητα, η τεχνολογική ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα

Powered by 360web.gr 360web.gr 360web.gr 360web.gr 360web.gr vkpremium Business consultants