ΕΣΠΑ 2007 – 2013

7 Φεβρουαρίου 2013

Πρόγραμμα εξοικονομώ κατ’ Οίκον

Το Πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ Οίκον θα υλοποιηθεί μέσω Ειδικού Ταμείου Xαρτοφυλακίου . Στο πλαίσιο δημιουργίας του Ταμείου εξασφαλίσθηκε αύξηση του προϋπολογισμού του Προγράμματος, ο οποίος τώρα ανέρχεται σε 396 εκ. € έναντι των 200 εκ. € που είχαν αρχικά προβλεφθεί.