4 Ιουνίου 2013

Επιχειρηματική Επανεκκίνηση – ΤΕΠΙΧ

Η νέα Δράση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση - ΤΕΠΙΧ» ενεργοποιήθηκε πρόσφατα.Tο κόστος των δανείων που θα χορηγηθούν από τη δράση Επιχειρηματική Επανεκκίνηση είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις